Välkommen och tack för ditt intresse för Trager®

Trager® är ett utforskande av kroppen och en rörelseinlärning även kallad psykofysisk integrering (att få kropp och själ till en helhet)

Trager International består för närvarande av 12 nationella Tragerföreningar som representerar mer än 20 länder.

Organisationen utbildar, diplomerar och stöder Trager® terapeuter runt hela världen.

Svenska Tragerföreningen har utarbetat en hemsida på svenska. Hemsidan innehåller:

  • information om doktor Milton Tragers historiska bakgrund
  • beskrivning och tillämpningar av Trager®
  • programmet för utbildning till Trager® terapeut
  • nationella listor över utbildningar och över diplomerade Trager®terapeuter
  • kurser öppna för allmänheten

Svenska Tragerföreningen www.trager.se

På Trager Internationals hemsida används enbart engelska. Följande kan vara av vidare intresse:

  • listan med utbildningar i hela världen som finns under ”Professional training program and schedule”
  • plats- och kontaktinformation för terapeuter i alla länder som finns under ”Find a Practitioner”
  • länkar till alla nationella föreningar som finns under ”Links to National Associations”

Gå in på Trager Internationals hemsida